Nový Transport prináša nielen zaujímavé reportáže a testy, ale aj prezentáciu ZAKO

V najnovšom mesačníku o doprave Transport a logistika, nájdete plno zaujímavých reportáží, predstavovanie novinky na trhu s nákladnými autami, ale aj poďakovanie za 25 ročnú spoluprácu s našou spoľočnosťou ZAKO. Či už je to vyše 300 obchodných spoločností s ktorými sme robili resp. robíme, či je to vyše 7000 koncových zákazníkov, ktorí majú od nás takmer 50.000 výrobkov všetkým týmto patrí od nás veľká vďaka. A to, že prejavili záujem o naše výrobky sme im spätne vrátili nielen v účelnosti spacích kabín, ale aj tým neuveriteľným číslom ušetrených pohonných hmôt – 20 miliónov litrov!!! Ešte raz veľká vďaka za prejavenú dôveru.

Pridaj komentár

You must be logged in to post a comment